Tergend tegenlicht

De première van een, zo bleek, intrigerende documentaire. De avond begint moeizaam. De zaal is al verduisterd. De dagvoorzitter worstelt met het geluid. Hij laat de luide zoem voor wat het is. Vanwaar die haast, vraag je je af. Hij duikt direct de materie in en licht het programma niet toe. Tot ieders verbazing volgt een gastspreker in plaats van de documentaire.

De gastspreker neemt plaats achter het spreekgestoelte. De zaal is nog altijd donker. We kijken naar een gigantische scherm waarop ook de film vertoond gaat worden. Een helwit vlak: tegenlicht voor de kijkers. De gastspreker wijst er verontschuldigend naar. Zijn gebruikelijke beeldmateriaal werkt niet. Dus gaat hij zijn verhaaltje dan maar gewoon voorlezen. In het donker. Met dat helle scherm.

tegenlicht

Er klinkt een zucht door de zaal. Het publiek realiseert zich: de film laat toch nog op zich wachten, er wordt een verhaal afgeraffeld én gedurende het praatje moet het niet alleen de zoem verduren, maar ook naar een spreker luisteren die niet te zien is en naar het akelige verblindende lichtscherm kijken waarop niets vertoond wordt.

Overigens komt het ook voor dat alleen de naam van de spreker op het scherm wordt geprojecteerd. Ook dan kijken we minutenlang in het schelle tegenlicht. Terwijl we de naam van de beste man of vrouw allang kennen. Toegevoegde waarde: nihil. Toegevoegd leed: maximaal.

Tip

Doe altijd een generale repetitie waarin je geluid en beeld checkt. Beding voorbereidingstijd bij de organisatoren. Ook zij hebben er belang bij dat alles vlekkeloos verloopt.

Zelfs wanneer je beeldmateriaal toont, kan het zaallicht ‘op’. Zeker met de hoge lumen van moderne beamers. Beter voor het bioritme van je publiek: donker is het universele breinsignaal voor slapen.

Vertoon je -even- geen beeld, zet dan de projectie op zwart. Vaak kan dat gemakkelijk met een sneltoets. En laten we wel wezen: een projectie is een bak licht waar je je publiek in laat kijken. Voor het oog is dat een straf. Bijkomend nadeel is dat je als spreker een silhouette wordt. Keer het om. Zaallicht aan, zelf zichtbaar zijn en tegenlicht verminderen door een donkere achtergrond te kiezen voor data en beeld. In plaats van een witte.