Iamspeechless

Speechless is het grootste kleine bureau voor het gesproken woord. We hebben een uitgesproken opvatting over spreken. We geloven in oprechte communicatie.

In onze coaching- en trainingsprogramma’s staat een natuurlijk en oorspronkelijk optreden centraal. We zijn wars van kunstgrepen en effectbejag en brengen je liever terug naar de basis: helder denken, stevig staan en duidelijk spreken zodat je jezelf kunt zijn op die momenten waarop jouw woord ertoe doet. Aan tafel of op een podium.

Ben je op zoek naar specialistische presentatiekennis, wil je de natuurlijke verteller die in je huist

ontdekken of ben je de oppervlakkige tips zat?

Dan heb je baat bij de persoonlijke begeleiding van een expert. Voor wie geen brug te ver is, durft te zeggen waar het op staat en echt weet wat jij nodig hebt. Inspirerend, integer en inhoudelijk.

We onderschrijven het Credo voor Ethische Communicatie van de National Communication Association en staan voor een ethisch verantwoord gebruik van de retorica.

Speechless bestaat sinds 2003, is onafhankelijk en beschikt over een compact netwerk van gelijkgestemde professionals die hun vak verstaan en jou ook.