Speech laten schrijven

Als je agenda te vol is, je niet precies weet hoe het aan te pakken of uren vertwijfeld naar het beeldscherm staart, helpen we je met het schrijven van een toespraak. We nemen het niet 100% van je over.

Onze ervaring leert dat je een speech niet helemaal kunt uitbesteden. We willen weten om wie het je eigenlijk gaat en waarom je er spreekt voordat we aan het wat kunnen beginnen. We willen je graag ontmoeten zodat we je manier van spreken kunnen vangen en zicht krijgen op wat je beweegt. Alleen dan kunnen we opschrijven wat jij denkt. En wordt de speech echt van jou.

Omslachtig? Het is maar net hoe je het bekijkt. Samen werken aan een toespraak scheelt gepuzzel en leidt tot verhalen die echt een verschil maken.

Speechschrijven leren

Speeches schrijven is een oud ambacht. En tot op de dag van vandaag een veelgevraagde kunst. Wil je het vak leren? Betere speeches schrijven voor jezelf of voor een spreker?

In een meester-gezel traject of groepstraining op maat krijg je de kunst onder de knie. Niet alleen het ambacht krijgt aandacht, maar ook de attitude. Een speechschrijver beschikt over een gouden pen en over de professionele vaardigheden die nodig zijn voor de regie op het productieproces, samenwerking met de top en het onderhoud van het netwerk van co-producenten.

Presentatie-ecosyteem op orde

Wil je echt werk maken van speeches en presentaties binnen je organisatie? Dat lukt alleen als spreker(s), schrijver(s) en het productieproces van goede kwaliteit zijn. Ga maar na: een knullige spreker brengt een fantastische toespraak om zeep, een slechte speech is een blok aan het been van de soepele redenaar en gebrek aan tijd, onbekendheid met de retorica of een moeizame samenwerking met de organisatie doven de gloed die zo hard nodig is.

In een gecombineerd advies-, coach- en trainingstraject herstellen we het presentatie-ecosysteem zodat sprekers, speechschrijvers en co-producenten tot volle wasdom komen.